Výstavba Polyfunkčných domov a garáží v plnom nasadení

25.11.2012 21:18

V súčastnej dobe pokračuje výstavba Polyfunčných domov a garáží .  Ukončená je hrubá stavba domu SO 01 , SO 02 a do 15 decembra sa dokončia aj SO 03 , SO 04 . Prebieha aj výstavba garáží a oporných múrov na budúcich parkoviskách .