Plánované dokončenie Polyfunkčných domov a garáží je reálnejšie

10.04.2013 21:26

Priebeh výstavby Polyfunkčých domov a garáží prebieha podľa harmonogramu a termín dokončenia sa blíží . Dokončenie je naplánované na mesiac oktober 2013 . Všetko nasvečuje že stavebná firma termín splní  , už teraz dobieha začiatočné meškanie .